Възможности

Barsy - възможности за barsy API

barsy API

Barsy разполага с богат на възможности интерфейс за връзка с външни системи (API) Програмен интерфейс за връзка с външни системи. Поддържа пълния набор възможности на системата. Осигурява актуализиране на е-магазини, счетоводни програми и др. Модерните принципи за изграждане на работна среда, изискват работа с една обща система за всички процеси в бизнеса. Това улеснява значително работата на всички учасници в бизнес модела , но не винаги е възможно. - Barsy API е предназначен за размяна на информация между barsy и други системи. - Barsy API помага данните в различните системи винаги да са в съответствие и премахва нуждата от многократно въвежда на една и съща информация. - Подходящо за автоматично синхронизиране с e-store,счетоводна програма,други програми

barsy API

Комуникация с електронен магазин

 • Автоматична синхронизация на продукти, категории, описания, характеристики, снимки.
 • Автоматична aктуализация на цени.
 • Проверка на наличност за артикул.
 • Подаване на клиентски поръчки, сметки.
 • Регистрация на данните за клиенти.

Комуникация със счетоводна система

 • Ежемесечно подаване на първични счетоводни данни.
 • Изтегляне на копия фактури

Комуникация със други Barsy системи

 • Обмен на фактури, зареждания, клиентски заявки.
 • Електроннно изтегляне на документ по уникален номер от система Barsy.

Комуникация със телефонна централа

 • Показване на данни на клиент при позвъняване (CallerID).
 • Показване на списък проведени разговори с клиент.

Как работи?

 • Barsy API работи по HTTP протокол. Комуникацията се осъществява чрез подаване на GET и/или POST заявки.
 • Данните могат да се изпращат чрез URL,JSON,XML,FORM. Резултатът съответно може да се получи в JSON, XML, CSV, HTML, PDF и други формати.
 • Barsy API покрива пълния списък от възможности на системата. Всичко, което може да бъде направено през администрацията от операторите може да бъде направено и през API.

Как мога да го използвам?

 • Barsy API е част от основната система Barsy. Използването му изисква да се запознаете със спецификацията и видовете на API заявките. Специализираният ни екип може да изготви предписание за оптимален избор и използване на заявки съобразени с вашите конкретните изисквания.
 • За повече информация отностно Barsy API, не се колебайте да се свържете с нас

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване