Възможности

Barsy - възможности за Специализирано оборудване

Специализирано оборудване

За всеки тип бизнес е необходимо специализирано оборудване, което да спомогне безпроблемното протичане на работния процес. Като част от цялостната услуга и с цел нашите клиенти да получат пълната конфигурация за стартиране на работа със системата, ние предлагаме различни видове устройства.

Специализирано оборудване

Базово оборудване

 • Тъч-монитори
 • POS-терминали, таблети
 • баркод четци
 • Фискални принтери и касови апарати
 • Служебни и/или кухненски принтери
 • Карточетци за магнитни или безконтактни карти
 • колектори за данни
 • Бездискови терминали, улесняващи поддръжката, замяната и разширяването на системата.

Разширено оборудване

 • Работа с barcode scanners / баркод скенер
 • каточетец за магнитни карти , клиентски дисплей, касиерски сейф.
 • Работа с търговски везни
 • Връзка с електронни везни в директен режим за отчитане на тегло
 • фискални принтери и касови апарати

Специализирани устройства

 • Управление на билярд клубове

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване