Възможности

Barsy - възможности за Управление

Управление

Системата дава възможност за пълен контрол както върху всички складови операции, така и върху действията на персонала. Благодарение на отдалечения достъп имате възможност за контрол 24/7.

Управление

Администрация

 • Управление на цялата система
 • Отдалечен достъп до всички функции в системата
 • Информация в реално време
 • Бързи икони за най-посещавани места
 • Без инсталация на допълнителен софтуер - само браузър
 • Интуитивен графичен интерфейс с много помощна информация
 • Без ограничения в операционната система

Управление на персонал

 • Индивидуални профили на всички работещи със системата
 • Задаване на различни роли със съответни права за достъп до системата
 • Използване на безконтактни/ магнитни карти за бърз вход
 • Определяне на възможност за даване на отстъпки/надценки при продажба
 • Отчитане на работни смени като продължителност, оборот
 • Вход в продажбите с личен код, безконтактна/ магнитна карта, магнитен ключ или друг интерфейс

Достъп

 • Дистанционен достъп до barsy от всеки компютър, лаптоп, смартфон
 • Пълна информация за обороти, сметки и персонал
 • Отдалечено наблюдаване на екрана на всички каси в реално време
 • Графично представяне на текущата заетост по салони

Справки

 • Множество спрaвки по различни критерии и филтри
 • Динамични филтри с възможност за запазване
 • Избор на период по календар, касов период или ден
 • Възможност за печат в PDF и HTML
 • Възможност за експорт в Excel, OpenOffice, PDF, CSV, HTML

Вътрешна система за съобщения

 • Съобщения между всички потребители на системата
 • Избор на получатели по потребители, роли или търговски обекти
 • Следене на статус на прочитане за всеки
 • Визуално напомняне за ново съобщение

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване