Възможности

Barsy - възможности за Синхронизация

Синхронизация

Синхронизация

Основни

  • Пълен поглед върху дейността на всички обекти - заедно и по отделно
  • Инфомация в реално време - без да е необходимо да чакате края на работния ден или друг срок
  • Пълна отчетност за действията на всички участници в системата
  • Вътрешна комуникация за улесняване на работния процес
  • Прозрачно за вас - без да имате нужда от специални процедура, която да спазите за да изтеглите информацията от обектите си)
  • На едно място - няма нужда да "обикаляте" различни информационни системи за да стигнете до информацията

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване