Възможности

Barsy - възможности за Услуги

Услуги

Услуги

Абонамент

  • Използване на софтуера без закупуване
  • Получаване на всички нови версии
  • Поддръжка по телефона - техническа и функционална
  • Техническа поддръжка на място
  • Ежедневен бекъп на информацията
  • Осигуряване на външен достъп до системата

Допълнителни Услуги

  • Доставка на необходимо оборудване
  • Разработка на частни решения
  • Изграждане на необходима инфраструктура
  • Обучение - всички нива

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване